Gecertificeerd bedrijf


Elektronica-afval wordt bij Van Pelt Recycling zorgvuldig en milieuvriendelijk gerecycled. Hoe we dat doen? Wij werken met verschillende certificeringen, zoals WEEELABEX, ISO en een NIWO-registratie. Op deze manier kan Van Pelt Recycling aantonen dat alle materialen in het recyclingproces volgens de normen worden gerecycled en uiteindelijk weer geschikt zijn als secundaire grondstof.

Image

WEEELABEX certificering

Van Pelt Recycling is gecertificeerd volgens de verplichte WEEELABEX certificering. De WEEELABEX kwaliteitsstandaard beschrijft de werkwijze voor het verwerken van elektronica op het gebied van inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik.

Onze certificeringen

ImageImageImageWEEELABEX

Elektronica veilig verwerken

volgens de normen

Laat uw elektronica veilig recyclen >

NIWO en VIHB

Een VIHB-registratie is verplicht voor ieder bedrijf dat afvalstoffen op Nederlands grondgebied vervoert, verhandelt of inzamelt. De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst en controleert elke vijf jaar of nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo blijft de registratie up-to-date.

ISO-certificering

Van Pelt Recycling is ISO-gecertificeerd. Dat houdt in dat we in onze bedrijfsstrategie aandacht hebben voor het milieubeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire-economie.