Duurzaam ondernemen


Onderneemt u duurzaam?

Veel organisaties en ondernemingen houden zich al bezig met bewust en duurzaam ondernemen. Toch kan het vaak nog beter. Wilt u weten welke kansen er zijn voor uw onderneming/organisatie om duurzamer te ondernemen? Van Pelt Recycling helpt u er graag bij.
Image

Duurzaam ondernemen: wat verstaan we daaronder?

Duurzaam ondernemen is een manier van ondernemen die zich niet alleen richt op de behoeften van de huidige generatie, maar ook oog heeft voor de belangen van toekomstige generaties. Daarbij wordt rekening gehouden met mens, milieu en maatschappij. Er zijn talloze manieren om duurzaam te ondernemen, zoals bijvoorbeeld: 

  • Steunen van maatschappelijke initiatieven 
  • Afval scheiden en verminderen
  • Meer thuis werken
  • Bewust omgaan met printen
  • Samenwerkingen aangaan met duurzame partijen of leveranciers 
  • Gebruik maken van duurzame energieoplossingen

Door het recyclen van uw afval, zoals bijvoorbeeld elektronica of metaal, kunnen (onderdelen van) producten opnieuw gebruikt worden om nieuwe producten te maken. Zo draagt Van Pelt Recycling samen met u bij aan een circulaire economie waarbij kostbare grondstoffen behouden blijven.

Duurzaam ondernemen met Van Pelt Recycling

Van Pelt Recycling is een recyclingbedrijf dat uw elektronica-afval inneemt en recyclet. We verwerken elektronica (en metaal) veilig en verantwoord door middel van ons gecertificeerde verwerkingsproces. 

We voeren het recyclingproces zo efficiënt mogelijk uit. Daardoor behalen we een hoog recyclingpercentage en kan veel van het materiaal opnieuw worden gebruikt. Zo vermindert u de milieu-impact van uw bedrijf en helpen wij u om duurzamer te ondernemen.

Begin ook met duurzaam ondernemen

Recycle uw elektronica

Neem contact op >

Circulaire-economie

Duurzaamheid is een hot topic, ook voor bedrijven. Dat is niet voor niets; door klimaatverandering zijn we genoodzaakt kritisch te kijken naar ons grondstofverbruik. Nederland wil in 2050 een volledige circulaire-economie hebben. Eén van de doelstellingen die het kabinet heeft geformuleerd is dat in 2030 50% minder primaire grondstoffen (o.a. metalen) worden gebruikt. Recycling levert hieraan een belangrijke bijdrage. Als uw elektronica-afval kan worden hergebruikt, hoeven er minder grondstoffen te worden gebruikt.

Wat kunt u als ondernemer of organisatie doen?

Bij bewust ondernemen hoort ook het recyclen van uw elektronica. Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan het streven naar een circulaire-economie en verduurzaamt u uw bedrijf of organisatie. Van Pelt Recycling maakt het u gemakkelijk; wij halen uw elektronica bij u op.