Urban Mining


Van Pelt Urban Mining is een opgestart bedrijf binnen van Pelt Recycling. We recyclen al jaren metalen en elektronica. Vanuit die gedachte is van Pelt Urban Mining opgestart. Deze bedrijfstak heeft een sociaal karakter waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsritme kunnen opdoen met het demonteren van elektronica zoals computers en servers.

Wat gebeurd er met oude computers?

Klanten vragen zich steeds vaker af wat er gebeurt met hun oude computer. De computers worden door de medewerkers van Van Pelt Urban Mining volledig, handmatig gedemonteerd zodat alle materialen direct naar eindverwerkers kunnen die er weer nieuwe producten van kunnen maken. Deze manier van Urban Mining zorgt ervoor dat waardevolle metalen niet in verbrandingsovens terecht komen en vermindert de noodzaak om deze materialen uit vervuilende en gevaarlijke mijnbouw te halen. Een win-win situatie!

Het demontageproces

Er worden nog steeds veel computers doormiddel van shredders en sorteerinstallaties gerecycled, dit heeft echter regelmatig tot gevolg dat batterijen in een shredder vlam vatten met alle gevolgen van dien. Daarom kiest Van Pelt Recycling voor volledige handmatige demontage, waar ook de batterijen en andere gevaarlijke componenten bij de bron gescheiden worden van het metaal en naar een gespecialiseerde verwerker worden afgevoerd.

Op deze manier wil Van Pelt Recycling toekomstbestendig, inclusief en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze klanten kunnen aantonen dat hun metaal- en elektronica toekomstbestendig gerecycled wordt, en kunnen onze input ook gebruiken in hun MVO strategie en bij het invullen van Tenders / Europese aanbestedingen.

Van Pelt Urban Mining beschikt uiteraard over alle benodigde certificaten voor het recyclen van oude elektronica.

van Pelt Urban Mining
Urban Mining computerdemontage