Nieuws

mei 31 2018

Wat gebeurt er met uw metaalafval?

Het ingeleverde schroot wordt geëxporteerd naar fabrieken. In Nederland alleen is de omvang van al dit metaalafval al zo’n 3 miljoen ton, waarvan 2,8 miljoen ton ijzerafval (schroot) is. Het schroot wordt grotendeels verscheept naar de grote smeltovens in Turkije. Een kleiner deel blijft in Nederland, waar het ingezet kan worden bijvoorbeeld bij Tata Steel.

Het non-ferroafval, zoals bijvoorbeeld aluminium, koper of RVS wordt bij fabrieken in Europa omgesmolten tot halffabricaat. Sinds China de importeisen heeft aangescherpt, mag non-ferroafval nauwelijks nog vuil bevatten. De markt voor kabelafval en oude elektromotoren is zelfs helemaal gesloten. Maar deze artikelen vinden hun weg naar andere afzetmarkten binnen Europa, of in landen in Azië.

Hoe wordt de prijs bepaald?

De prijzen voor non-ferro afval zijn gebaseerd op de prijzen van LME (London Metal Exchange). Deze prijzen fluctueren, mede onder invloed van geopolitieke ontwikkelingen. Te denken valt aan stakingen bij een kopermijn, dreigende importheffingen en mogelijk spanningen tussen economische grootmachten.

Waarom is recyclen zo belangrijk?

Omdat de bronnen in de aarde (de mijnen) steeds verder uitgeput raken, moet mijnbouw worden uitgevoerd onder steeds meer milieubelastende omstandigheden. Door binnen Europa of zelfs binnen Nederland het metaalafval te recyclen tot nieuw product, zorgen we voor de kortste route van afval naar grondstof.

Deel dit artikel op

Geschreven door
WebProfit Team
wordpress@webprofit.nl
+31 (0)85 48 943 30